Van molts anys per davant (els nigerians).

Diu el periodiste Josep Lluís Ferri que els valencians som uns desgraciats, i és veritat perque no som ni tan sols un gueto en la nostra pròpia terra. Els valencians trobem normal el fet de no poder fruir de la nostra llengua i cultura en la nostra pròpia nació. Recentment he tingut la sòrt de visitar Àfrica i més concretament l’Estat Edo, en Nigèria, la terra natal de la meua esposa. Posaré alguns eixemples comparant la situació cultural d’ací i d’allà per a demostrar que Ferri té tota la raó.

L’Estat Edo és un estat federat dins de la República de Nigèria. Allí es parla una vintena de llengües, entre elles l’anglés i la llengua edo. He observat que generalment els edo parlen en edo entre ells i només recorren a l’anglés quan han de parlar en uns atres grups ètnics. És com si diguerem que els valencians sempre parlen valencià entre ells i només recorren al castellà per a parlar en castellans, gallecs o vascs per eixemple. Ya m’agradaria a mi poder fruir d’eixa normalitat ací.

¿Has provat a fer una cosa tan senzilla com anar a una missa catòlica o un cult evangèlic en valencià? És més fàcil que te toque la loteria que trobar una iglésia en valencià en la nostra pròpia terra. Pero els edo tenen iglésies a on es parla només en edo, i unes atres bilingües (encara que la majoria d’iglésies parla en anglés). També disponen de la Bíblia en edo. Per contra, mosatros hem de llegir la Paraula de Deu en castellà (o en català) a falta d’una traducció a la llengua valenciana.

¿Quantes televisions tenim en valencià? Cap ni una. ¿I ràdios en valencià? Em referixc a que siguen realment en valencià; no val parlar dèu minuts en valencià en un programa d’una hora de música en anglés. Els edo tenen les seues pròpies televisions i ràdios a on parlen en edo i fan continguts propis de la seua cultura. Ells tenen els seus cantants típics, trages típics, menjars típics, festes típiques i els encanta raonar de les seues coses. És dir, que els enchisa ser i viure diàriament en edo.

¿Has provat a anar un dia al cine i tractar de vore una película en valencià? Missió impossible ¿veritat? Els edo, no obstant, conten en una potent indústria audiovisual que produïx moltes películes en llengua pròpia. Películes de baix presupost, és cert, pero que interessen més a la població que les produccions de Hollywood. Estos films, per lo general, conten drames basats en casos reals, semblants als culebrons d’Amèrica Llatina, pero condensats en una cinta de dos hores.

La música en edo sona pràcticament en totes les cases. I toquen tots els estils: des de la folclòrica a la cristiana, el pop o el rap. Hi ha moltes bandes que componen i interpreten les seues pròpies cançons en edo i la gent les contracta quan han de fer una festa (i les festes són molt habituals en Àfrica). No se fan rics, pero poden viure únicament de la seua música i no necessiten recórrer a uns atres treballs per a sobreviure. Alguns inclús guanyen prou be. Lo mateix passa en els actors de cine.

Nígèria és el primer estat d’Àfrica i tercer del món en número de llengües. Oficialment 525 (encara que n’hi han moltes més). Lo que he contat ací de l’edo és extensible a molts atres idiomes: yorubà, haumza, igbo, etc. Per a Nigèria és un orgull contar en un patrimoni llingüístic tan ric, i per això el promou. Pero en Espanya el qui se n’ixca del Quijote i del a mí me habla usted en cristiano ya és sospitós de ser un mal espanyol. Van molts anys per davant. Els nigerians, clar.

Anuncios

¡Deixeu votar als catalans!

El procés català ha pegat un gir molt interessant en els últims mesos. El president de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, ha introduït una ficha nova que fins ara no havia aparegut en esta partida d’escacs entre Madrit i Barcelona: la declaració unilateral d’independència. Si en el referèndum que Puigdemont té previst fer el pròxim 1 d’Octubre guanya la secessió, el president es compromet a proclamar-la en les Corts. I és que, sense este factor, totes les manifestacions, eleccions autonòmiques i consultes populars del món es queden en meres bufes de pato. Atenció, perque podem estar a les portes del naiximent d’un nou estat en Europa.

Per supost, el president del Govern Espanyol, Mariano Rajoy, ya ha avisat que no hi haurà referèndum ni tampoc secessió. Vorem al final qué ocorre. En tot cas l’actuació de l’Estat no és democràtica. Cal recordar-li a Rajoy lo que diu Nacions Unides: “Tots els pobles tenen dret a la lliure determinació. En virtut d’este dret establixen la seua condició política i procuren també pel seu desenroll econòmic, social i cultural”. Açò diu l’artícul 1.1 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics firmat per Nacions Unides el 16 de decembre de 1966. Este tractat està reconegut per l’Estat, segons establix l’artícul 10.2 de la Constitució Espanyola de 1978.

Recorde també la sentència de 2010 del Tribunal de La Haya del cas Sèrvia contra Kosovo. Este tribunal donà la raó a Kosovo en fallar que una declaració unilateral d’independència és un acte polític, no un de jurídic, per tant no pot ser considerat illegal -encara que contravinga inclús la Constitució de Sèrvia, que parla de l’indivisibilitat de l’Estat- i que l’Eixèrcit (Servi) està per a salvaguardar les fronteres de l’Estat, sí, pero de cara a l’invasió d’una potència estrangera, no de cara a la secessió d’una de les seues regions internes. Molt d’ull perque lo que Sèrvia argumentà és exactament lo mateix que argumenta Espanya. I Sèrvia va perdre.

La caverna d’Almansa.

rosa-zombie

Els veus per tots els llocs. Ells són a la caspa lo que Usain Bolt a l’atletisme. Són la caverna d’Almansa. Partits com Vox, Sociedad Civil y Democracia (SCD) o Alternativa Española (AES) reclamant suprimir les autonomies. Deurien presentar-se per Suïssa, una republica confederal en 26 cantons autonoms que per lo vist funciona fatal.  És molt millor el model centraliste de Marroc o Veneçuela. Sí, deu ser maravellos viure en Maracaibo i haver de fer 700 km en autobus fins a Caracas nomes per a que et renoven el passaport. Volem lo mateix aci.

Uns atres com Ciutadans (C’s) o Unión, Progreso y Democracia (UPyD) insistixen en que els castellaparlants estan discriminats en Valencia. I tenen tota la rao. Yo vaig anar al cine ahir mateix i no es podia vore cap pelicula en castellà. I quan poses la TV ¡Horror! ¡Tots els canals són en valencià! ¡Quína marginacio! Alguns van d’intelectuals per la vida, com Juan Vicente Santacreu, qui diu que parlar la llengua valenciana és de borinots i que qui no estiga d’acort en ell és imbecil. Este és el nivell de la materia gris de la caverna… Hay nivel, señores, hay nivel.

A vegades la caverna pot ser un murcià que és incapaç de dir “bon dia” a pesar de residir  en Valencia per més de 50 anys. O una funcionaria d’Ajuntament que te diu “A mí me hablas en cristiano” perque clar, ella és de Cordova, i pobreta, “no entiende el valenciano” encara que porta vivint més de 30 anys en lo Regne. O un senyor manchec que te pregunta que per a qué vols deprendre el valencià si no val per a res fòra de Valencia. Home, aixo és com si yo te diguera que el castellà és molt més util perque et permet morir-te de fam en 22 països diferents.

Lo que més histerics posa als de la caverna és la paraula “autodeterminacio”, encara que este dret vinga avalat per la ONU i pel Tribunal de La Haya. Que li ho pregunten si no a Intereconomía, 13 TV, ABC o La Razón. La ONU és ETA. El Tribunal de La Haya és ETA. Si els catalans s’independisen cal traure els tancs al carrer. ¡Quína brillant idea! ¡Enviem als militars per a que disparen contra civils desarmats mentres la BBC retransmet la matança en directe! La desintegracio d’Espanyislavia és irreversible. Nomes qüestio de temps. La caverna ho sap i està nerviosa.

FONT: SOM nº 262. Octubre 2014.

¿Quants morts costa ofrenar noves glories a Espanya?

metro.0

Valencia patix un cancer que l’ha de matar: el seu cego amor a Espanya. Els valencians mos sentim més espanyols que ningu, mos sentim espanyols primer i valencians despres, i pensem sempre en l’interes general d’Espanya abans que en l’interes particular de Valencia. A aixo li hem de sumar que Espanya és un estat que mos traïciona de forma sistematica i que mos està venent a trossos als catalans. En unes atres paraules; o canviem el chip o si seguim insistint en ofrenar noves glories a Espanya pagarém un alt preu: acabar sent catalans del Sur.

Fa uns pocs messos ha retornat a la seua ciutat natal la famosa Dama d’Elig. Sols serà de forma temporal puix pronte regressarà a la Meseta. Que cap dels partits valencians –ni tan sols els autodenominats valencianistes- reivindique algo tan just com que la Dama d’Elig estiga en Elig i no en Madrit, és prova notable de lo expost en el paragraf anterior. Ningu dubta de que si la Dama d’Elig es diguera Dama de Girona estaria en Girona. Pero clar, mosatros som més espanyols que ningu i no mos sap mal que els nostres simbols estiguen fora de casa.

En 2002 el port de Barcelona rebe cinc voltes més diners que el de Valencia. En 2003 l’ampliacio de l’aeroport de Barajas s’endugue el triple de lo presupostat per a tota l’autonomia de Valencia. En 2006 l’Estatut Catala s’ha emportat baix del braç 5.000 millons d’euros mentres que l’Estatut Valencià ni un gallet. Mentres que l’aigua de l’Ebre es pert en la mar, el PHN ha segut derogat. El AVE arribarà a la patria en 2020. Alacant no té ni albellons en alguns barris i les comarques valencianes de l’interior mos recorden al Tercer Món.

La falta d’inversions ya comença a causar morts. Un metro ha descarrilat en Valencia capital, entre Plaça Espanya i Jesus. Més de 35 morts i 50 ferits. És normal. Mentres que l’Estat beneix a Madrit i Barcelona en un manà de mils de millons d’euros, en Valencia mos conformem en lo que li sobra als demes. Els metros que hi ha en el Cap i Casal són els de segona mà de Madrit que queden obsolets i antiquats i que en lloc d’enviar-los al desguaix mos els endosen als valencians. ¡I com mai protestem per res puix clar, mosatros estem pagats i tot!

Per la llinia en que ha ocorregut l’accident transiten metros que pareixen trets de la maquina del temps. En uns coches que són autentiques reliquies de museu és normal que hi haja morts. I més que hi haura. Una de dos: o els valencians pensem un poc més en Valencia i un poc menys en Espanya o be continuem com fins ara, ofrenant noves glories a una Espanya que mos furta els diners, substituix el Valencià pel catala i mos diu que ni una gota d’aigua. O actuem en clau valenciana o el dia menys pensat Valencia ya ni apareixerà en el mapa.

 

FONT: Llengua Valenciana Blogspot. 3-7-2006.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

Espanya pert, Valencia guanya.

cantada.1

És curios pero en la Seleccio Espanyola de futbol sempre passa lo mateix. Recorde fa uns anys que la prensa destacava que Espanya era la favorita per a guanyar el mundial. I ho dia unicament perque havia fet una fase de classificacio brillant. Aixo sí, obviaven que en dita fase els rivals eren Chipre, Israel, Austria, Bosnia, etc., etc. Novament s’ha tornat a escampar l’euforia i el triumfalisme pel fet de vencer a equips com Arabia Saudita i de nou s’ha tornat a oblidar que tradicionalment Espanya acostuma a ser forta en els debils i debil en els forts…

Pero l’unica veritat és que Espanya mereixia perdre. ¿Per qué?

-Perque no poden dir que Espanya es troba al mateix nivell que Alemanya, Argentina o Brasil pel sol fet de vencer per quatre gols a zero a una panda d’aficionats com Ucrania.
-Perque aci es pensaven que per vencer a Tunisia, Espanya guanyaria la Copa del Món.
-Perque l’alineacio la fa el Marca, la SER i la prensa de la Meseta.
-Perque Luis Aragonés ya no és lo que era.
-Perque no pots dixar en la banqueta a un porter quatre voltes vencedor del Zamora com Santiago Cañizares i ficar de titular a Iker Casillas, que no ha segut el millor porter de la lliga mai.
-Perque no es pot subestimar a una campeona del món com França.
-Perque no es pot subestimar a un tres vegades millor jugador del món com Zinedine Zidane.
-Perque els valencians per un minim de decencia hauriem de donar l’esquena a una Seleccio Espanyola que representa a un estat que mos diu que “els valencians parlen catala” i que “als valencians aigua ni per a paelles”.
-Perque l’alcalde de Paiporta ha insultat als valencians i europeus retirant les banderes valenciana i europea i dixant tota sola la bandera estatal en l’excusa d’animar a la Seleccio de la Gran Madrit.
-Perque la Seleccio dels valencians és la Seleccio Valenciana.

M’alegre de que Espanya haja caigut. Sincerament. Yo sols podria animar a eixe païs si em permetera fer-ho en la meua llengua, pero com que Espanya prohibix i extermina el Valencià, per amor propi em negue a fer-ho. Molts espanyols entenen que Espanya es la Gran Madrit. Per aixo que no es sorprenguen si despres en Galicia, Euskadi, Catalunya o inclus en Valencia en menor mida s’escolten coets i cants celebrant els gols de França. Algo rar està passant en esta Espanya en la que cada dia més espanyols pareixen no tindre cabuda ni lloc.

 

FONT: Llengua Valenciana Blogspot. 1-7-2006.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

¡¡¡Parlar valencià és parlar en cristia!!!

separata13.gif

El despreci dels hispanoparlants cap a la llengua d’Ausias March no coneix llimits. Primer, mos trobem en el cas de Xativa, a on la policia demana a un menor d’edat que s’identifique. Este ho fa en Valencià. La policia li diu que “parle en cristia”. El chicon torna a identificar-se en Valencià, puix sa documentacio està en eixe idioma i la policia se l’emporta detingut a comissaria. Detingut per fer us d’un dret amparat per l’Estatut i la llei.

Poc despres, el cas de Gandia. A un veï de Tavernes de la Valldigna li furten la cartera en Barcelona. Com que ha perdut la documentacio acodix a la comissaria de policia de Gandia –ciutat en que treballa- per a preguntar els requisits per a expedir un nou DNI. Al sentir-lo parlar en Valencià, la policia li contesta: “En castellà”. Cap dels policies volia parlar el Valencià. Al final li diuen que no l’atenen si no parla espanyol i ell endafat se’n va.

Més tart toca Vilarreal. Un regidor d’eixa ciutat vol denunciar en la comissaria que el seu fill ha segut apalisat per un grup de neonazis pero no li dixen presentar la denuncia en Valencià. “Si voste vol que li atenga deura parlar en castellà. En Valencià no li entenc” -diuen-. Fa nomes uns dies, el contertuli Juan Adriansens en un programa de la TVV de la qual cobra li contestà a un atre contertuli: “¡A mi em parles en cristia!”. En el sigle XXI.

Com a colofo final, la Policia Estatal Espanyola –sí, novament ella- dete, i colpeja en les porres a un ciutada, Toni Siles, tan sols per fer us del seu dret a la llibertat d’expressio durant la manifestacio del 25 d’Abril. Com que portava una Real Senyera “incitava a la violencia” segons la policia. Novament la policia del costat dels catalanufos, els que donen vives a ETA i Terra Lliure. Ya els ho recordarem quan ETA torne a assessinar-los.

I tot aço quan encara tenim recent en la memoria el cas de Tony Cabban, regidor de l’Ajuntament de Xabia que va dir en el periodic The New Entertainer que “encara que l’enten, per principis no contesta cap pregunta feta en Valencià en els plens”. O el cas d’eixa parella de valencians als que li negaren el dret d’adoptar chiquets tan sols perque nomes sabien parlar en Valencià. Quan si és una parella que nomes sap parlar castellà no passa res.

Nomes volia dir-los a estos maleducats tres coses. 1) El Valencià és un idioma tan cristia com l’espanyol puix Valencia no és territori musulma. 2) Si tingueren un minim de cultura, respectarien una llengua –el Valencià- que tingue un Segle d’Or lliterari abans que l’espanyol. 3) Si tingueren un minim de decencia es molestarien en deprendre a parlar en Valencià en agraïment a la terra que els donà treball quan eren uns mesetaris morts de fam.

 

FONT: Llengua Valenciana Sí. 20-5-2005.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

Les mil i una ventages de ser espanyol.

109 elstempscanvien

1) La primera i fonamental és que ofrenem noves glories a un estat que diu que els valencians parlem catala.
2) Valencia aporta l’11% de la riquea total de l’Estat pero tan sols rep el 5%.
3) Com a premi per la nostra solidaritat, els aragonesos mos bramen: “¡Ni una gota d’aigua als valencians!”.
4) Els forasters (madrilenys, etc.) en la nostra propia terra mos diuen: “¡Eh tu, a mi em parles en cristia!”.
5) Els nostres diners servixen per a construir infraestructures en la Meseta i Catalunya.
6) En 2002 el port de Barcelona rebe cinc voltes més diners que el de Valencia.
7) En 2003 l’ampliacio de Barajas s’emportà el triple de lo pressupostat per a tota l’autonomia de Valencia.
8) ¿PHN, AVE, Parc Central, Parc Industrial de Sagunt…? ¡No passa res, la copa a l’any que ve!
9) José María Aznar, Eduardo Zaplana i Jordi Pujol acordaren fer oficial el catala en Valencia.
10) PP, PSOE i EU –els tres són partits espanyols- van a ficar el catala dins de l’Estatut Valencià.
11) ETA mos fica bombes per ser Valencia territori espanyol.
12) El memorandum de llengües de ZP sols parla de castella, gallec, vasc i catala… ¿I el Valencià qué?
13) El Valencià no és una llengua oficial en l’Unio Europea (UE) perque no som un estat independent.
14) Les taronges marroquines inunden Valencia cada volta que Espanya vol quedar be en Marroc.
15) Els futbolistes valencians juguen en una seleccio –l’espanyola- que sempre cau en octaus de final.
16) Ni Expo ni JJOO ni Capital Cultural Europea ni res de res. Damunt, ¡boicot a la Copa America!
17) La Biblioteca Nacional –d’Espanya- califica els llibres en Valencià dins de l’epigraf de CAT.
18) El diccionari de la RAE diu des de 1970 –abans no- que el Valencià és una variant del catala.
19) Si forem un estat independent, no vindrien a manifestar-se cada 25 d’Abril a favor dels PPCC.
20) En les Escoles Oficials d’Idiomes –dependents d’Espanya- s’ensenya “Valencià-Catala”.
21) El president del Consell d’Estat (Espanyol) inclou a Valencia en la Comunitat Nacional Catalana.
22) La Policia Estatal Espanyola et dete simplement per identificar-te en Valencià.
23) La Policia Estatal Espanyola et nega la possibilitat de fer una denuncia si és en Valencià.
24) TV3 emet la seua propaganda panca en terres valencianes.
25) La festa de la Geperudeta –patrona dels valencians- no ix en cap mig de comunicacio estatal.

Etc.
Etc.
Etc.

¡Ale, a ofrenar noves glories a Espanya!

 

FONT: Llengua Valenciana Sí. 19-5-2005.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

Anteriores Entradas antiguas

A %d blogueros les gusta esto: