La Valéncia de Vichy i els Països Alemans.

Al final els nazis guanyaren la Guerra. Encara que eren pocs estaven ben organisats i millor finançats. La passivitat de la majoria va ser clau en la victòria. Novament es complí allò de que lo únic que cal per a que el mal triumfe és que els hòmens bons no facen res.

Començaren en l’excusa de la llengua. «Si parlen alemà, són alemans», deyen. En eixa excusa acabaren invadint un país que parla valencià. Com que «la Gran Alemanya» sonava massa imperialiste li digueren «Països Alemans». El País Valencià ara forma part d’ells.

Ací en la Valéncia de Vichy, més coneguda per País Valencià, tenim un govern títaro que actua a les ordes de Berlín. El nostre Gens Honorable només és un simple vassall que fa lo que li manen els de dalt. A sovint parla de valencianisme pero defén els Països Alemans.

En les aules els alumnes són adoctrinats en la valencianofòbia i la germanofília. El valencià és un simple dialecte de l’alemà. Qüestionar-ho és anar contra la ciència i com dir que la Terra és plana, diuen. També que els valencians fem servir un alemà mal parlat.

Han reescrit l’història i la conten al seu gust. El Tirant lo Blanch fon escrit en alemà. Ausias March era un poeta alemà naixcut en Gandia (o Beniarjó). Ramon Llull, Miguel de Cervantes, Cristófol Colon… Per supost tots eren alemans. Per supost tots de sanc ària.

Estos inquisidors ya no fusilen a ningú. No t’envien a cap camp de concentració. Això hui no és políticament correcte. Únicament et vituperen, et censuren i et silencien si no penses com ells. Em pregunte quin dia la Valéncia de Vichy tornarà a ser simplement Valéncia.

 

Quan dona igual una cosa que la contraria.

Vineta2.0

Lo pijor que hi ha en esta vida és una persona que li dona igual una cosa que la contraria, perque aixo no és una persona; aixo és un borrego. Si et dona igual Valencià que catala, si et dona igual que hi haja un transvas d’aigua per a la teua terra o tindre huit hores diaries de restriccions d’aigua, ya nomes resta parlar de futbol i l’orage.

Quan arriba un moment en que et dona igual l’Idioma Valencià que el catala, quan et dona igual ser valencià, catala, espanyol o pakistani, quan et dona igual ser un poble lliure o ser esclau, quan et dona igual que et donen pel cul o no, eixe poble esta llest per a la seua dominacio i si m’apures per a sa condena, extincio i mort.

Si yo fora un dictador m’encantaria governar un poble com el valencià. Perque est és el tipic poble moll al que pots chafar tot lo que vullgues i no es rebela mai. Alla a on vajes nomes trobes complex d’inferioritat, ignorancia i meninfotisme. Ser valencià per desgracia no és un orgull, és més be una vergonya. Aixina de dur i de trist.

No compartixc les idees dels catalanufos, no les soporte, pero com a minim tenen uns ideals en els que creuen. Ara be, lo que més m’indigna és tota eixa gent meninfot que igual li dona una cosa que la contraria. Aixo és lo pijor que li pot arribar a ocorrer a un poble, perque constituix ni mes ni manco que l’antesala de la seua mort.

En aço no em referixc a la desaparicio fisica de Valencia. Sino a la desaparicio de la cultura, de l’historia, de fins i tot el mapa… Ya ha començat. Valencia es diluix com un tarroç de sucre i molt pronte quedara totalment assimilada. Nomes mos falta coneixer la nostra futura identitat: o be la Castella Valenciana o be la Catalunya Sur.

Valencia conta en uns politics que no li’ls desige ni al pijor enemic, en un poble meninfot que passa de tot, i en un complex d’inferioritat i un servilisme que porta a considerar progressiste el defendre lo del veï i facha defendre lo de ta propia casa. Aci nomes importa la paella, la plaja i la festa. Este és un païs per a plorar i punt.

Els pocs que mos rebelem contra ser un poble de borregos encara estem mal mirats. Per a pegar-se un tir. Si la gent és tan meninfot com per a no defendre la Llengua Valenciana s’acabarà imponent el catala, ara be, que els catalanufos no esperen gran entusiasme dels valencians cap a esta llengua: indiferencia i meninfotisme en el millor cas.

Preferixc ser optimiste i pensar que uns atres pobles han passat per lo mateix a lo llarc de l’historia. Com ara China, Irlanda o Alemanya, els quals experimentaren situacions molt semblants a la nostra, i hui són països molt importants en el món. Tot gracies a que recuperaren la seua autoestima i el seu amor propi. Lo que mos cal aci.

 

FONT: Llengua Valenciana Blogspot. 23-10-2006.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

¿Els valencians som catalans o no ho som?

157 erc eta

Els catalanufos constantment insistixen en que els valencians som catalans, que Valencia forma part integral d’un poble i d’una nacio que no és una atra que la “Nacio Catalana”. Ara be, pels seus fets pareix que a voltes mos consideren catalans i unes atres voltes no. Per tant ¿per a Catalunya els valencians som catalans o no ho som? Puix depen. A voltes sí i a voltes no. Aixo depen de les circumstancies. Per a lo que els conve, resulta que els valencians sí que som catalans. Pero per a lo que no els conve, els valencians dixem de ser catalans del Sur.

¿Casos en que sí som catalans? Per a que el Segle d’Or de les Lletres Valencianes siga el Segle d’Or de la Lliteratura Catalana, sí som catalans. Per a que Ausias March es considere un poeta catala naixcut en Gandia sí som catalans. Per a que la Llonja es classifique com a estil gotic catala sí som catalans. Per a que el Vilarreal C.F. siga un club dels Països Catalans sí som catalans. Per a que les figures de Lladro siguen considerades ceramica catalana sí som catalans. Per a que Valencia estiga dins l’Eurorregio sí som catalans, etc.

Pero per a que es respecte la Llengua Valenciana en Valencia no som catalans. Per a que es faça un transvas de l’Ebre als “germans valencians” com mos diuen en el Nort, no som catalans. Per a que Valencia siga la sèu de la Copa America (recordem que els catalans digueren que preferien a Napols), no som catalans. Per a ampliar el port de Valencia capital, no som catalans. Per a que es respecte la denominacio de Regne de Valencia, no som catalans. Per a estendre la treva del Protectorat Etarra de Catalunya a terres valencianes no som catalans, etc.

O soc estupit o esta germanor em recorda a la d’una metropolis en una colonia. Per als britanics els indis tambe eren britanics quan es tractava d’espoliar les seues riquees, pero en el moment en que Londres començà a rebre immigrants de l’India en busca de treball, els indis automaticament dixaven de ser britanics. No entenc per qué els valencians deuriem federar-mos en sis millons d’antivalencians. Valencia i Catalunya no són pobles germans, sino simplement veïns. Perque, en fi… en germans com els catalans, millor ser fill unic.

 

FONT: Llengua Valenciana Blogspot. 7-3-2006.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

Estatut d’autonomia, carta colonial.

111 pacte3cp

Ya n’hi ha Estatut. Un Estatut fet des de Madrit a esquenes dels valencians. Un Estatut de minims que mos ha usat als valencians com a conills d’Indies per a detindre les aspiracions autonomistes de les atres comunitats. Com ha dit Felip Puig, portaveu de Convergencia i Unio (CIU): “És un intent d’actualisar el cafe per a tots i damunt esta volta descafeinat”. Un Estatut que és una burla per als valencians, que s’ha fet de pressa i corrent com en 1982.

Entre lo positiu destaca la consideracio de nacionalitat historica, la recuperacio del dret foral aixina com la capacitat de dissoldre les Corts anticipadament. Uns exits que podrien ser considerats com a tals en 1982, no hui. La famosa “clausula magica” que es trague de la manega Paquito Camps tan sols evidencia l’incapacitat dels politics valencians per a obtindre una competencia si esta no ha segut obtinguda primer per catalans o vascs.

Entre lo negatiu es mante la barrera del 5%, no s’assegura la finançacio, no hi ha Agencia Tributaria propia, ni un Tribunal Suprem Valencià i s’ha perdut una oportunitat historica per a reivindicar l’independencia de l’Idioma Valencià, una fiscalitat foral com la d’Euskadi o Navarra, o l’eliminacio de les provincies per a que estes siguen substituïdes per comarques, lo qual honraria a la nostra historia i aportaria vertebracio nacional al païs.

Pero lo pijor és que des de la Generalitat Catalano-Valenciana s’han fet tots els esforços per a incloure l’Academia Valenciana de la Llengua Catalana (AVLLC) en l’Estatut, els membres de la qual seran triats per acort de 2/3 de les Corts. Parlant en cristia: PP i PSPV han oficialisat el catala via estatutaria. Aixo sí, politics i prensa s’han cuidat molt de silenciar este detall; no siga cosa que el poble valencià s’escarote i no mos vote més.

Yo, en lo personal, eixercire eixe dret natural inherent a tots els seres humans que és l’objeccio de conciencia i la desobediencia civil. Entenc que un Estatut que fa oficial el catala en Valencia quan el 70% dels valencians diu que el Valencià i el catala són dos llengües distintes (CIS de 2004) és una traïcio al poble. Una llei injusta no és llei, i per tant no cal obedir-la. Ad este nou Estatut li donare un bon us en una nit de diarrea per a ya sabeu qué.

 

FONT: Llengua Valenciana Sí. 31-5-2005.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

Colonia Autonoma Valenciana.

097 NV

A proposit de que en estos dies es parla de reformar l’Estatut i tots els grups socials i politics aprofiten per a fer-ne propostes, no vullc ser yo menys que ningu. La meua proposta és que es canvie la denominacio oficial del territori, la qual passaria de Comunitat Autonoma Valenciana a Colonia Autonoma Valenciana, un nom molt més adequat a la realitat social i politica del poble valencià, un nom que faria honor a lo que realment som.

I arguments a favor no em falten. Primer, el president del Consell d’Estat, Francisco Rubio Llorente es permitix el lux de manifestar-se a favor de la Comunitat Nacional Catalana en la propia Valencia. Algo tan sols comparable a que el rei de Marroc Mohamed VI reclamara en la propia Ceuta l’anexio de Ceuta, Melilla i les Canaries a mans del seu païs. Pero no passa res, els valencians aguantem… ¡Que lo d’engolir se mos dona be!

En acabant mos desdejunem en que un canal catalanufo (Info TV) emetrà en Valencia. Més tart, mos pregunten des de la Generalitat Catalana que si volem el Canal Eurorregio -la Televisio dels Països Catalans-, i encara que Paquito Camps ha dit que no, estic convençut de que en quant governe el PSPV els valencians pagarém en els nostres imposts una televisio que en el mapa de l’orage inclou a Valencia dins de Catalunya. No passa res.

El PP, PSPV i EU volen incloure l’Academia Valenciana de la Llengua Catalana (AVLLC) en l’Estatut, lo qual significarà la mort oficial i estatutaria de la Llengua Valenciana i que els valencians parlem catala. I per a acabar, Eliseu Climent i els seus subvencionats nois provinents de Tarragona, mos visitaran com cada 25 d’Abril. ¿I a tot aço qué contesta el poble valencià? «Si, buana». Lo dit: ¡¡¡volem Colonia Autonoma Valenciana ya!!!

 

FONT: Llengua Valenciana Sí. 21-4-2005.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

A %d blogueros les gusta esto: