¿Per qué no la doble accentuacio?

Fa ya algun temps des de que la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) reintroduï l’accentuacio en la Llengua Valenciana. Fon en 2003. És innegable que des de llavors la RACV ha treballat de valent i ha conseguit gestes colosals, autenticament epiques, com per eixemple el corrector informatic per a Open Office o el Diccionari General de la Llengua Valenciana, el millor de tota la llarga historia del nostre Regne de Valencia i que va vore la llum a finals del passat any 2010.

Pero tampoc es pot negar que des d’aquell 2003 el valencianisme s’ha debilitat cada volta més. Aquella reintroduccio fon molt polemica i creà un cisma en el valencianisme que servi per a que el Partit Popular (PP) acabara de fagotisar-lo i es consolidara la catalanista Academia Valenciana de la Llengua (AVLL). Actualment, encara hi ha molts autors, editorials, associacions i partits politics que continuen amprant la normativa antiga; l’accentuacio diacritica de tota la vida.

Yo em pregunte si no ha arribat el moment de fumar la pipa de la pau i tornar a abraçar-mos tots com a germans que som. No estaria malament que la RACV aprovara una doble accentuacio; és dir, es mantindria l’actual, si se vol inclus com a preferent en la llinia de treball de la RACV per a no desfer el valios cami fet durant tots estos anys i al mateix temps, s’acceptaria l’accentuacio diacritica com a igualment correcta… Es tracta de que qui no accentua no se senta com un proscrit.

¿És possible la doble accentuacio? Sí. De fet, quan yo estudiava en Lo Rat Penat en 2000 ya hi havia doble accentuacio: es permetia accentuar diacriticament (era l’opcio preferent) o simplement no accentuar mai. Aixo sí, a l’hora de redactar un text tot ell havia de ser en una sola de les dos opcions. Llogic. Pero et donaven a triar lliurement. Crec que eixa seria una excelent solucio per tancar les velles ferides i enfortir el valencianisme de cara al futur. Guanyariem tots i no perdria ningu.

FONT: Som nº 250. Abril 2011.

El fals rebuig de L’Oronella a la AVLLC: de les paraules als fets.

154 BENS

Vaja per davant que a mi tambe m’enganyà l’Academia Valenciana de la Llengua Catalana (AVLLC). Yo era ben conscient de que es tractava d’un ent de majoria catalanufa pero sempre tingui l’esperança de que per lo manco es “valencianisaria” el catala de l’administracio i escoles, que tindriem catala pero en lexic valencià. La direccio ha segut just l’oposta: des de fa poc mos dirigim a tota velocitat cap a un dialecte barceloni pur i dur.

Tot aço ve a colacio de que comprenc que a L’Oronella tambe l’hagen defraudada. Des de l’editorial es va fer un clar acostament cap a la AVLLC potser en la mateixa vana ilusio que tenía yo. No sols s’equivocaren sino que insistiren en arrossegar als demes en el seu erro. En el temps s’han donat conte de que s’han enganyat –els han enganyat- pero per desgracia són tan orgullosos que no s’atrevixen a rectificar i tallar en la AVLLC per lo sà.

Han tractat d’influir en totes les arees possibles del valencianisme, pero s’han donat conte de que estan a soles. Més del 90% dels usuaris de les Normes d’El Puig continuen fidels a les originals sense accents, tan sols una minoria molt minoritaria accentua. En L’Oronella es troben nerviosos, desquiciats, especialment des de que en la Plataforma Jovenil Valencianista (PJV) han rebujat la OPA hostil d’Andreu Tintorer i Felip Bens.

És cert que el recent discurs de Felip Bens denota un colp de timo en L’Oronella. Ara critiquen la AVLLC, diuen que els ha decepcionat, etc. Pero tambe diu aixo mateix Ferran Giner o Enric Esteve. Les paraules són aixo; paraules. Les obres són amors. Si de veritat L’Oronella rebuja la AVLLC lo que ha de fer és una serie de canvis reals en la seua politica cultural que ajuden a l’unio del valencianisme i tornen a un punt de partida zero.

1) Lo primer de tot és rectificar en el tema de l’accentuacio. Ha quedat pales que l’introduccio unilateral dels accents ni fa que es venguen més llibres, ni que la AVLLC done passos cap a una “valencianisacio” del catala. Sols ha servit per a dividir el valencianisme i trencar-lo en dos. Rectificar és de sabis. Si Bens corrig el seu erro, estic convençut de que no hi haura reproches, sino aplaudiments, gratitut i una retrobada en els braços oberts.

2) Dixar de recolzar en els forums a partits catalanistes (¡catalanistes, sí!) com ONV i ENV, perque la primera està a favor de la AVLLC i la segona usa el catala directament. I entre les dos, no sumaran mes de 2.000 vots. Si de veritat amen el Valencià deurien dixar de ficar pedres en l’unitat del valencianisme politic i apostar per una gran entesa de CV, UV, ANV i uns atres partits valencianistes de cara a concorrer tots junts a les eleccions de 2007.

3) Dixar a un costat la prepotencia i l’orgull. Tintorer es pensa que tots aquells que no editen llibres carixen de criteri per a opinar sobre el tema de la llengua i la realitat és que en el valencianisme no hi ha ningu que siga imprescindible. Insistixc: ningu. La llabor de L’Oronella ha segut fructifera pero aixo els ha emborrachat de superbia. Fixem-nos tots en Alexander Fleming que descobri la penicilina i fon un home humil tota la vida.

En resum, que fer un discurs anti-AVLLC està be pero ara cal passar a l’accio. Obres són amors i no bones raons.

 

FONT: El Palleter. 23-2-2006.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

19-2-2005: 30.000 valencians demanen la dissolucio de la AVLLC.

087 concengran4

Hi ha qui no es cansa de repetir que l’Academia Valenciana de la Llengua Catalana (AVLLC) és un ent que du la pau llingüistica, el consens, la superacio d’un conflicte esteril que no porta a cap de lloc. Pero lo cert és que l’Academia de Zaplana (AZ) és una institucio que es desacredita ella sola, i que la Batalla de Valencia està hui més viva que mai. Despres de que la AZ haja firmat un dictamen que diu que el Valencià és la mateixa llengua que el catala, Coalicio Valenciana (CV) s’ha afanyat a convocar una concentracio en la Plaça de la Verge, a escasos 100 metros de la Generalitat, per a protestar contra este Partit Prostituit (PP) venut a Catalunya que per tal de tornar a governar en Espanya, està dispost a fer-ne de Valencia la Catalunya Sur.

Encara que apenes ha hagut temps de publicitar-la, més de 30.000 valencians han secundat esta concentracio de protesta del 19 de Febrer. Els chiulits s’han succeit de forma atronadora contra Camps, el PP i la AVLLC. Una marea blava i valencianista ha dixat ben clar lo que pensa: “¡Camps dimissio!” i “¡AVLL, derogacio!”. I és que Joan Garcia Sentandreu ha criticat durament al PP, el qual manté un pacte en Convergencia i Unio (CIU) per a catalanisar i colonisar Valencia a canvi de que CIU recolze al PP en la governabilitat d’Espanya. Valencia és moneda de canvi entre Espanya i Catalunya. L’interes general de l’Estat passa per sacrificar i humillar a Valencia. Aixo mos ocorre als valencians per votar per partits catalanufos com PP-CIU o PSOE-ERC.

CV pren cada volta més força, està inaugurant seus locals a ritme frenetic i en 2007 estarà dins de les Corts, si Deu vol. Per contra, al president Paquito Camps li cau la merda pel camal: sap que en el seu deliri catalanufo ya ha autodinamitat la seua majoria absoluta i porta al Partido Popular cap a l’immolacio. Ya no mos val aixo de que Camps defen el Valencià (no, ell defen nomes el nom “valencià” pero res més, és dir, defen que els valencians parlem catala pero que li diem “valencià”). Ni tampoc que no compartix les tesis de la AVLLC perque si aixina fora, la dissoldria. Camps fa oficial el catala en Valencia i despres va de valencianiste per la vida. Mos pren per imbecils pero ya no enganya ni als chiquets. El teu somriure d’hipocrita desapareixerà en 2007.

 

FONT: Llengua Valenciana Sí. 21-2-2005.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

¿Per a quan una Academia de la Llengua Valenciana?

081 mani27n

L’intent de soterrar el conflicte llingüistic en la creacio d’una Academia Valenciana de la Llengua (catalana, s’enten) (AVLL), que no és sino una delegacio de comissaris politics fruit dels acorts a tres bandes de José María Aznar, Jordi Pujol i Eduardo Zaplana, ha segut un espectacular fracas. L’Academia de Zaplana (AZ) és un ent que tan sols aporta crispacio, que carix de tota llegitimitat etica, moral i cientifica, que és la mera filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i que ha oficialisat el catala en contra de la voluntat majoritaria del poble.

La AZ és un organisme viciat de naiximent i que es supera dia a dia en descredit. Cal derogar este cavall de Troya catalanufo i constituir una Academia de la Llengua Valenciana (ALLV), en academics valencianistes que oficialisen les Normes d’El Puig i reconeguen l’independencia de la Llengua Valenciana. L’ent deuria naixer en 21 academics i a partir d’ahi que foren ells mateixos els qui democraticament –i sense ingerencies dels politics- votaren per a incorporar nous membres que cobrixquen les baixes que vagen causant-se poc a poc.

Gent qualificada i de pes intelectual ne tenim de sobra. Podrien formar part de la ALLV Josep Maria Guinot, Anfos Ramon, Chimo Lanuza, Toni Fontelles, Leopolt Penyarroja, Manolo Gimeno, Josep Esteve Rico Sogorb, Joan Batiste Sancho i Gea, Jesualt Masià, Joan Comes i Nacher, Laura Garcia, Miquel Castellano, Albert Quadrado, Antje Voss, Hans-Josef Niederehe, Josep Angeles Castello, Just Llorca, Ricart García Moya, Vicent Lluïs Simo Santonja, Joan Costa i Catala, Antoni Atienza, Josep Puchades, etc.

La constitucio de la ALLV deuria fer-se en molt de dialec, per a acostar a tots els sectors valencianistes en pro de l’unitat. A partir d’ahi caldria organisar un III Congres de la Llengua Valenciana, a on s’escenificara l’unio del valencianisme i es marcaren les directrius llingüistiques per als proxims anys. La ALLV –que hauria de ser ratificada en un referendum pel poble valencià- deuria conformar el punt de partida per a resucitar la carrera de Filologia Valenciana, descatalanisar totes les aules i recuperar la Llengua Valenciana, hui ferida de mort.

 

FONT: Llengua Valenciana Si. 31-1-2005.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

A %d blogueros les gusta esto: