El Regne de Valencia: una nacio més que milenaria.

Inaugurem dos noves seccions en la nostra web: la d’Agenda i la de Docuteca. Visiteu-les.

————————————————————————————————

Una de les coses que no m’agrada dels nacionalismes és que a sovint es basen en la mitologia per a justificar l’existencia d’un poble. Aixina, molts vascs ensenyen als seus fills que Deu creà a Adam i Eva i que ells parlaven euskera, que l’euskera fon la primera llengua del món i que despres vingueren totes les demes a partir de l’incident de la Torre de Babel. Pareix de chiste pero parle completament en serio; ne conec varis casos en nom i llinages. Com tampoc és cap broma que per als catalans Catalunya ha existit des de sempre, inclus quan encara no existia, inclus quan era un grapat de comtats  (Barcelona, Girona, Ausona, Urgell, Besalu, Cerdanya, Els dos Pallars, Ampuries i Rossello) completament dividits i emfrontats entre si. Abans d’unir-se estos comtats per a formar lo que hui coneixem com a Catalunya, ya existia Catalunya per a alguns fantasmes sense trellat.

Pero el que s’emporta la palma és el nacionalisme espanyol. Per a alguns romantics, Espanya és la reserva espiritual d’Occident, la nacio més antiga d’Europa, una realitat immanent que desborda els llimits del temps i de l’espai. Aixina se busca un orige mitic: la nacio espanyola arranca ab la provincia romana d’Hispania, si no ab els fenicis. Encara que Hispania vol dir unicament «terra de conills», encara que era tan sols una provincia d’un païs nomenat Imperi de Roma, encara que no hi ha absolutament cap constancia documental de que en eixa epoca algu parlara d’una «nacio espanyola» diferenciada de Roma, encara que Hispania englobava tambe Andorra, Portugal, Gibraltar i Marroc, encara que hi hague inclus varies Hispanies, aixina i tot alguns s’encaboten en considerar que Lucio Anneo Seneca era un filosof espanyol i no un romà. No sé si riure o si plorar.

A diferencia d’uns atres, els valencians no necessitem inventar mits. No cal ser un nacionaliste valencià -molts de fet no ho són- per a constatar l’existencia historica d’una nacio valenciana, a la que el propi escritor Joanot Martorell apela en la seua novela Tirant lo Blanch. Els origens del Regne de Valencia són més remots de lo pensat. Nos havien dit que el rei Jaume I el Conquistador el fundà en 1238. Posteriorment, saberem que abans d’ell els reis Mudafar i Mubarak fundaren en 1009 el Regne moro de Valencia. Pero és que recentment l’arqueolec Miquel Ramon Marti ha demostrat que el primer rei documentat de Valencia fon el cristia visigot Leovigilit -a partir del descobriment d’una moneda en la cara i nom d’este monarca i l’inscripcio Rex Valenta-, lo qual  fa que nos hajam de remontar -com a minim- al segle VI per a parlar de la fundacio del Regne de Valencia.

Hi ha proves documentals -no explicacions mitologiques- que demostren que Valencia fon un regne independent (lo que hui considerariem una nacio politica) des de fa més de mil anys. Esta independencia com a ciutat-estat (tan tipica en l’Europa migeval) va perdurar durant molts segles fins que, en l’arribada de Jaume I, el Regne de Valencia s’anexionà numeroses terres per a conformar un regne (una nacio) més gran, de dimensions similars a les actuals. Alguns pensen que en temps de Jaume I Valencia era una especie de comunitat autonoma dins d’una nacio politica nomenada Arago. És fals. Valencia, Mallorca i Arago eren tres regnes independents en un sol rei. Tres estats sobirans en un sol cap d’estat. Exactament igual que en l’actualitat la regina d’Anglaterra, Isabel II, ho és tambe de Canada i d’Australia i ningu discutix l’independencia d’estes dos nacions.

Com l’historia sempre la conten els vencedors, hui se nos vol fer creure que els distints regnes peninsulars (en l’excepcio de Portugal) se fusionaren a partir de la boda dels Reis Catolics, nos volen vendre eixa versio nacionalcatolica de l’historia que nos conta que des d’un principi tots erem espanyols, tots erem catolics i tots parlavem castellà. Mentira. Ab la boda d’Isabel de Castella i Ferran d’Arago se fusionaren les corones, pero no els territoris. Ells eren els reis de les Espanyes (en plural), no d’Espanya (en singular). Els distints regnes (Arago, Valencia, Castella, Mallorca, etc.)  seguiren conservant la seua independencia nacional ab la sola novetat de que a partir d’aquell moment hi havia un sol monarca per a governar-los a tots (igual que hui Isabel II és regina -és dir, cap d’estat- de setze regnes -setze estats independents- i aixo no implica la fusio de tots ells en un unic païs).

És ya en el segle XVIII, quan varem patir la Guerra de Succesio (1701-1715) que el rei Felip V de Borbo va abolir els nostres Furs i aixo comportà l’extermini del Regne de Valencia com a nacio lliure i sobirana i com a estat independent en Europa i en el món. A partir de la Batalla d’Almansa de 1707 els valencians passem a ser nacionalment espanyols. Per «just dret de conquista» Felip V usà el Regne com a cap de turc i la repressio fon moltissim pijor que en Arago o Catalunya. Xativa fon incendiada tota. El valencià passà a ser perseguit. El dret castellà substitui al  valencià en totes les arees. L’Esglesia Catolica prohibi batejar bebes en noms valencians. Aixina es com es passà d’un conjunt de regnes vinculats por la corona a ser un unic estat unificat, de l’unitat en la diversitat al centralisme homogeneïsador, de les Espanyes en plural a l’Espanya en singular de hui.

¿Pero existix hui una Nacio Valenciana? Lo primer que cal preguntar-nos és qué és una nacio. Segons el prestigios historiador alema Friedrich Meinecke hi ha dos tipos distints de nacio. Una nacio cultural, que és un poble que compartix una cultura en comu. I una nacio politica, que és un estat independent. Segons Meinecke, lo més natural és que la nacio cultural acabe derivant en una nacio politica. Per eixemple, durant 2000 anys els judeus anaren errants d’aci cap alla. Encara que no disponien d’una patria propia, ells eren una nacio cultural (puix conservaven una cultura que els unia) fins que en 1948 es dotaren d’un estat sobira (és dir, una nacio politica). No  hi ha cap dubte de que els valencians forem una nacio politica durant molts segles. Com no es pot negar que actualment som un poble que compartix una llengua, cultura i tradicions propies que nos fan distints.

Sí, els valencians som un poble en cultura propia i un sentiment de pertinença a una comunitat humana concreta. Som, per tant, una nacio en el sentit cultural de la paraula. I com a tal, tenim dret a dotar-nos d’una nacio politica, és dir, d’un estat independent: un Estat Valencià. Els valencians tenim dret a la lliure determinacio. Ho diu el Pacte Internacional de Drets Civils i Politics adoptat per l’Assamblea General de l’Organisacio de Nacions Unides (ONU) el 16 de decembre de 1966. Ho diu el Tribunal Internacional de Justicia -conegut com a Tribunal de La Haya- que permet la declaracio unilateral d’independencia d’un territori (aixina ho sentencià el 22 de juliol de 2010 en el juï de Servia contra Kosovo). Pero per damunt de tot ho diu l’historia. Els valencians som una nacio i tenim dret a decidir el nostre futur, a ser lo que nosatres vullgam. És l’irrenunciable dret a ser lliures.

FONT: SOM nº 249. Novembre-Decembre 2010.

15 comentarios (+¿añadir los tuyos?)

 1. Alcoy
  Oct 09, 2010 @ 07:58:51

  Enhorabona per l’artícul. Ya va sent hora de que se conega l’autèntica història de la nostra nació. ¡Feliç dia nacional de tots els valencians!

  Me gusta

  Responder

 2. Andrés Álvarez F.
  Oct 09, 2010 @ 15:19:44

  Efectivamente, el Rey de las Españas lo era de iure de cada una de las provincias, de suerte que la monarquía era una unión federal bajo la fórmula del pactismo aragonés. Esa monarquía federativa subsistirá al menos para las Vascongadas y Navarra hasta 1876, cuando se derogan gran parte de los fueros. Francisco Pi i Margall entendió que el pactismo era el antecedente del federalismo, por eso basó su ideario federal en la historia de la Corona aragonesa -que en realidad era una monarquía de estados libres-.

  Sobre el derecho de secesión, nihil novum sub solem; no existe el «derecho a la libre secesión» atribuíble a una unidad política determinada, ya sea el municipio, la comarca o la provincia, e incluso una nación, digamos, «confederada» en una organización internacional. Por la contra existe el «derecho de secesión pactado», es decir, aquel que se ejercita conforme al derecho de contratos, ya que la sociedad es un pacto entre individuos y entre diferentes unidades políticas soberanas.

  Me gusta

  Responder

 3. J.Ferrer
  Oct 09, 2010 @ 15:34:55

  Alcoy:

  M’alegre de vore’t per ací de nou. Estic d’acort en tu. Ya va sent hora de que l’història dels valencians se conte des de Valéncia i no des de Madrit o Barcelona.

  Andrés:
  Me «sorprende» que usted, gallego y residente en Galicia, sin haber estudiado valenciano nunca entienda un artículo en lengua valenciana. Lo digo más que nada por todos los andaluces y manchegos que aún viviendo más de 30 años en Valencia quieren que les hables en castellano porque «no entienden el valenciano». Gracias a Dios, no todo el mundo en el Estado Español es tan paleto, cateto y casposo como la gentuza de la Meseta.

  Me gusta

  Responder

 4. Andrés Álvarez F.
  Oct 09, 2010 @ 16:42:45

  Exacto, quienes estando en Cataluña, Galicia o Valencia hacen esfuerzos sobrehumanos por «desentenderse» de la lenguas y costumbres locales son los mismos que ponen el grito en el cielo por que «los inmigrantes no se adaptan». Lo que esta gente no sabe es que ellos mismos son inmigrantes a su manera, son tan forasteros como el estudiante de un pueblo que va a estudiar a Santiago, o el hombre de provincias que se va en busca de aventura a Madrid. En Coruña, Santiago o Vigo hablar castellano es de pijos, en cambio en Barcelona o en Mallorca, por lo que he percibido y por las referencias de Salvador Sostres, «és de pobres i d’horteres, d’analfabets i de gent de poc nivell parlar un idioma que fa aquest soroll tan espantós per pronunciar la jota».

  A propòsit, no és per no parlar el Valencià, és que un és més del Portuguès.

  Me gusta

  Responder

  • J.Ferrer
   Oct 09, 2010 @ 19:51:35

   Yo escribí un libro que abordaba esta problemática (en la línea de que la mentalidad castellana produce pobreza por no querer adaptarse a cambios lingüísticos, culturales, económicos o tecnológicos) y me tildaron de racista y hasta de terrorista.

   Pero lo cierto es ¿qué se puede esperar de un pueblo que rechaza aprender idiomas, que se burla de ciencia, que rechaza la tecnología y defiende la mano de obra barata para competir contra China? Pues el atraso y la pobreza. De ahí no puede salir una Suiza o un Israel, sólo un Perú o una Andalucía.

   Por cierto, el portugués a mí me encanta. Es dulce y suave a más no poder. Me gustaría aprenderlo algún día. Aunque a decir verdad, entiendo que portugués y gallego son dos idiomas diferenciados. Idiomas hermanos si quieres. Hasta hermanos gemelos. Pero distintos.

   Por cierto ¿qué política defienden al respecto del gallego el PP, el PSOE y el BNG? ¿Son galleguistas o lusistas?

   Me gusta

   Responder

 5. Andrés Álvarez F.
  Oct 09, 2010 @ 21:51:17

  La problemática del gallego y el portugués es la misma que la del catalán y el valenciano. Hay quienes consideran a las lenguas de ambos lados del Miño como el mismo idioma, hay quienes consideran que el gallego es una degeneración del portugués con fonética castellana (¡!) y hay quienes consideran -consideramos- que gallego y portugués son lenguas hermanas descendientes del mismo tronco común, el gallego-portugués. Ocurre que no se puede identificar a ninguna de las lenguas como el tronco del que se desgajó la otra, por que las dos eran parte de lo mismo.

  Sobre la política lingüística, durante siglos se habló un gallego no normalizado, que variaba notablemente según las comarcas de que se tratase. Hacia finales del XIX los escritores que comenzaban en escribir en lengua gallega, como Curros Enríquez, Murgía o Xoan Manoel Pintos abogaban por crear una koiné y en base a esa idea se creó la Real Academia da Lingua. Luego ya vino la polémica entre los «galleguistas» y los «lusistas» o «reintegracionistas», donde se entremezcla la política y la linguística, pues los primeros serían simplemente los sectores autonomistas o federalistas de la sociedad gallega y los segundos estarían compuestos por autores de militancia nacionalista como Castelao o Méndez Ferrín, que además son de ideología marxista. La cuestión ha llegado a absurdos tales como el de imponer el falso topónimo «Galiza», alegando que esa era la fórmula medievalista aún cuando hay fuentes que atestiguan que O’Reyno se llamó Gallaecia, Galecia, Galizia y más adelante Galicia. Es la misma discusión entre los que defienden la denominación tradicional de Regne de València y los que abusan injustificadamente de términos como «Comunitat Valenciana» o «País Valencià».

  Me gusta

  Responder

  • J.Ferrer
   Oct 10, 2010 @ 13:50:15

   El caso del valenciano es ligeramente distinto. Según las encuestas, más del 70% de valencianos considera que valenciano y catalán son dos lenguas distintas. La gente que dice que son la misma lengua es como mucho un 15%. El resto no sabe o no contesta.

   Históricamente siempre siempre siempre en Valencia se ha considerado al valenciano un idioma independiente de cualquier otro. Fra Antoni Canals ya consideraba valenciano y catalán como dos idiomas distintos allá por el siglo XIV.

   Sólo a partir de la irrupción del nacionalismo expansionista catalán, a finales del siglo XIX, es que se ha lanzado la idea de que no sólo la lengua, sino también la cultura, el territorio y hasta la gente que hay en Valencia son catalanes. Por supuesto, la idea suscita un rechazo brutal en el Reino de Valencia.

   Yo también considero como bien dices «que gallego y portugués son lenguas hermanas descendientes del mismo tronco común, el gallego-portugués». Lo que no entiendo es por qué dijiste que eres más del portugués en lugar de decir que eres más del gallego. Da la impresión de que seas un lusista.

   Por otro lado ¿el BNG es lusista o galleguista lingüísticamente hablando? ¿Qué defienden ellos? ¿Y el PSG y PPG?

   Un abrazo

   Me gusta

   Responder

 6. Andrés Álvarez Fernández
  Oct 10, 2010 @ 14:36:08

  «Lo que no entiendo es por qué dijiste que eres más del portugués en lugar de decir que eres más del gallego. Da la impresión de que seas un lusista.»

  No, nada más lejos de la realidad, simplemente es que yo hablo casi exclusivamente en castellano, mientras que el gallego, al menos oralmente, casi nunca lo utilizo. Mi novia es gallegohablante y ambos nos entendemos casa uno usando su idioma. Hay conflicto linguístico entre quienes justifican el uso de la lengua en base a ciertos ideales nacionales o de ciertas creencias políticas. En fin, digo que soy más del portugués por que es una lengua mucho más competitiva que el gallego -argumento que es utilizado por los lusistas reintegracionistas (que lo son en el terreno político)-. Muchos portugueses no son capaces de adaptarse a la fonética gallega estándar -la de mi zona, las Rías Baixas, se asemeja a la portuguesa-, a lo que hay que sumar que desde pequeños los portugueses son criados para hablar fluidamente en inglés y en castellano. Con todo para un habitante de un país con una -Portugal- o dos lenguas latinas -caso de Galicia- el tiempo medio para aprender a defenderse en otro idioma latino es de 3 meses. Es lo que tardaron muchos compatriotas míos en hablar con soltura el catalán.

  El BNG defiende grosso modo la normativa lingüística vigente, que data del 2003 y que incorpora un número modesto de préstamos lusistas -a modo de ejemplo, ahora «posible» puede decirse y escribirse también como «posíbel»-, aunque a veces también abusan del portugués y dicen «governo» en lugar de «goberno». El PPdeG y el PSdeG suelen usar oficialmente la normativa de la etapa Fraga, aunque hay de todo y yo he visto a gente con carnet del PP hablar en gallego lusista. Luego ya lo que se podría llamar «independentismo radical» tira hacia el portugués -aunque ellos insistan en llamarle desacertadamente «galego»-.

  Me gusta

  Responder

 7. GH
  Oct 10, 2010 @ 21:43:23

  Haciendo gala de mi ignorancia, no lo sabía, pero es una de las principales razones por las que me suscribi a esta página, el conocer más de lo que hay en cuanto a conocimientos y que mejor de una voz autorizada y calificada para ello, gracias por la info.
  Saludos.

  Me gusta

  Responder

 8. José Ángel
  Oct 12, 2010 @ 09:09:27

  Enhorabuena por el artículo. Ojalá los niños estudiaran en el colegio la auténtica historia. En lugar de eso les llenan la cabeza de mentiras oficiales, como que España nace de la boda de los Reyes Católicos o que en el Reino de Valencia no había una lengua romance propia y diferenciada (cosa que el propio Ibn Sida desmiente en sus escritos).

  Me gusta

  Responder

  • J.Ferrer
   Oct 12, 2010 @ 09:20:45

   José Ángel:

   Te recomiendo el libro La identidad etnolingüística de Valencia del gallego Manuel Mourelle de Lema. En él puedes encontrar comparativas de documentos escritos en valenciano y en catalán en pleno siglo XIII… Te sorprenderás cuando veas que hay más diferencias que entre el español y el italiano.

   Me gusta

   Responder

 9. Daniel
  Oct 12, 2010 @ 11:00:32

  He visto la sección de sección de Docuteca que has abierto. Me gustó mucho la conferencia de Pamplona que colgaste en Youtube. Muy aleccionadora. De hecho, le he enviado el enlace a un amigo ateo.

  Me gusta

  Responder

  • J.Ferrer
   Oct 12, 2010 @ 11:10:08

   Gracias Daniel. En esa sección de la Docuteca iremos poniendo poco a poco más cosas; entrevistas, noticias, conferencias… Visítala de vez en cuando porque iremos actualizando su contenido.

   Me gusta

   Responder

 10. Scerrynew
  Ene 11, 2011 @ 19:47:38

  Tres intiresno, gracias

  Me gusta

  Responder

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: