Amnesies d’Espanya.

insignia2

La serie Memories d’Espanya de TVE -un conjunt de documentals que preten cada semana mostrar l’historia de l’ Estat- és un total frau. Per a començar mos parla de l’ historia d’Espanya fins i tot abans de que esta existira, com si Espanya fora una realitat mes alla del temps i de l’espai. Aixina veus per eixemple que ibers, romans, al-andalusis o els valencians (quatre pobles que existixen previament al d’Espanya) no eren ni ibers ni romans ni al–andalusis ni valencians com podriem pensar, sino espanyols encara que no ho saberen ni ells.

En estes falsejadissimes memories es tracta de borrar el Regne de Valencia del passat. S’oculta qualsevol cosa que puga eclipsar l’historia de Catalunya i es destaca i exagera qualsevol merit dels comtats precatalans. Per al programa l’Idioma Valencià i balear mai existiren (encara que se citen llengües minoritaries com el bable), ni el Sigle d’Or de les Lletres Valencianes, i autors com Ausias March i Joanot Martorell escrivien en catala, a pesar de que ells mateixos dixaren escrit del seu propi puny i lletra que escrivien en Valencià. Molt fort.

L’expansio cultural, comercial i economica del Regne de Valencia entre 1200 i 1500 no existi mai. La repoblacio es dugue a terme exclusivament per castellans, aragonesos i catalans (sorprenent si tenim en conte que Catalunya no existia i que els comtats precatalans (Barcelona, Girona…) no són lo mateix que Catalunya). En la repoblacio no participaren, segons el programa, gent d’atres nacions. ¿Qué dirien els meus antepassats escocesos, els del clan Ferrer, que vingueren durant la reconquista i escamparen el seu llinage per tot arreu del païs?

Memories d’Espanya diu que són els catalans els qui lluiten en Sicilia per a ampliar els territoris de la Confederacio Catalano-Aragonesa (que no Regne d’Arago). Els aragonesos i valencians que lluitaren alli no conten. Quan el port de Valencia era superior al de Barcelona silenci total, pero es destaca quan és al reves. ¡Ah! ¡Ultima hora! ¡El Llibre del Consolat del Mar es redactà en Barcelona! Etc., etc., etc. Si despres de tot lo que els valencians hem fet per l’Estat, estes son les memories d’Espanya, no vullc ser yo el qui forme part d’ella.

FONT: El  Palleter. 7-5-2004.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

A %d blogueros les gusta esto: