Cavall de Troya.

cavalltroya

Homer mos conta en l’Odissea com els antics grecs urdiren un pla per a conquistar la ciutat fortificada de Troya. Un cavall de fusta jagant fon introduït pels mateixos troyans dins del seu  país. Sense saber-ho, estaven dixant entrar a l’enemic perque el cavall estava ple de soldats amagats en el interior. L’història mos conta també que l’imperi més gran de tots els temps -Roma- va ser destruït en obrir les seues fronteres als bàrbars, qui el dinamitaren des de l’interior. Els fluxos migratoris han segut utilisats en ocasions per a destruir societats: preguntem-li als mexicans pels colons de Texas, als saharauis pels marroquins o als tibetans pels chinencs.

El ser humà és l’únic animal que entropeça dos vegades en la mateixa pedra, l’únic que no escarmenta de les experiències alienes o que oblida la seua història. Hi ha un sector de l’immigració -que no és tota, pero sí una és part- que no té la mínima intenció d’integrar-se en la nostra societat i que odia els nostres principis i valors. Este tipo d’immigració és totalment destructiva. Pero hui dir açò és políticament incorrecte, és un tema tabú. Si no combregues en l’idea de «Papers per a tots, fronteres obertes i tots cap adins», automàticament eres catalogat de raciste, xenofop i nazi. ¡Com si entre en el blanc i el negre no existiren molts tos de gris!

És fàcil sentir en els nostres dies comentaris del tipo de «No deurien existir les fronteres. La gent deuria poder circular lliurement per a on li donara la gana». Curiosament, els qui defenen açò són els mateixos que en acabant tanquen en clau la porta de sa casa i tenen una alarma de Prosegur. Ells deurien eixemple eliminant les primeres fronteres que existixen, que són les del propi domicili, i dixant obertes les portes de sa llar de bat a bat. Pero no ho fan. Potser perque tenen por de que entre en sa casa un violador o un psicòpata. Per esta mateixa raó tampoc es deuen obrir de bat a bat les fronteres d’una nació, que és la casa de tots.

«Un país en el que vosté és multat per peixcar sense llicència, per a on la gent creua la frontera sense passaport, està dirigit per idiotes». La cita és de Milos Zeman, president de Chèquia. I és que com va dir l’empresari Donald Trump: «Una nació sense fronteres no és una nació en absolut». Les fronteres s’han convertit en una espècie de bordell (en perdó) a on la gent entra i ix alegrement sense cap tipo de control o identificació. Igual entra un obrer que un yihadiste, lo mateix entra Santa Teresa de Calcuta que Jack el desbudellador. Pero denunciar açò és tabú. Ningú vol parlar d’esta situació per por a que li diguen raciste.

El fenòmen de l’immigració és inherent a la naturalea humana i, portat en orde i serietat, resulta beneficiós per a una societat. Pero sense cap control, l’immigració s’acaba convertint en un nou cavall de Troya, en una nova invasió bàrbara. Els polítics tradicionals no volen abordar esta realitat. Amaguen el cap com els esturços, i pensen que si no comenten el problema llavors no hi ha problema. L’extrema dreta és l’única que s’atrevix a parlar clarament d’estes coses, la qual cosa fa presagiar un preocupant auge dels fascismes i de l’intolerància en tota Europa. I és que els pobles que no coneixen la seua història estan condenats a repetir-la.

Forasters vindran que de casa mos trauran (1/2).

258 fotofalsa

Si no en tinguerem prou en els immigrants espanyols de tota la vida (eixos que han vingut morts de fam en la maleta baix del braç i que el seu agraïment a mosatros per acollir-los i donar-los treball ha consistit en bramar que el Valencià deuria estar prohibit) ara arriben a les nostres fronteres immigrants d’America Llatina, Africa, Europa, Asia, etc. que estan assentant les bases d’una bomba de rellongeria que ha d’esclatar en els proxims anys.

Si vaig a la farmacia, per determinats medicaments he de pagar el 40% del seu valor. Eixos mateixos farmacs els tenen gratis els nouvinguts. ¿És just aixo? ¿M’he de nacionalisar equatorià per a que m’atenguen en igualtat de condicions? No entenc tampoc com els immigrants sense papers –més de 200.000 en la nostra autonomia- poden tindre la targeta sanitaria i un acces gratuit a la sanitat si despres resulta que no cotisen per a sostindre-la.

Hi ha persones que apunten que els nacionals deuriem ser primer. És dir, que a l’hora de repartir ajudes, l’estat benefactor atenga primer als nacionals, i al final de tot, als estrangers. Yo no defenc aço sino que tots estigam en un pla d’igualtat a l’hora de beneficiar-mos de les ajudes. I aci, tal i com estan plantejades les lleis un Dumistrescu qualsevol té més drets que un Ferrer o un Pla. Una llei que permet aço és una llei mal feta.

L’immigracio és una anarquia. Aci lo mateix entra qui té antecedents penals que qui no en té, qui ve en SIDA que qui està sa, la romanesa que ve a viure de demanar almoina que el senegales que treballarà en l’obra, el mafios lituà que blanqueja diners que la cristiana veneçolana, qui és analfabet o qui és una eminencia, qui vol integrar-se que el qui espera que els demes s’adapten ad ell. Cal separar el gra de la palla. No podem seguir aixina.

 

FONT: Llengua Valenciana Blogspot. 13-10-2006.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

¿Per a quan una politica d’immigracio restrictiva, seriosa i responsable?

256 darrerki1.0

Valencia està rebent onades d’immigrants pel seu desenrroll economic i perque historicament Espanya ha segut un pont entre Europa i Africa, i Europa i America. No podem evitar la proximitat geografica i cultural en el Tercer Món, ni tampoc desigem finiquitar el nostre benestar social, pero sí que cal acabar en una politica de portes obertes si volem que molts dels millons de immigrants que volen vindre a Espanya s’ho pensen dos voltes i finalment decidixquen anar a un atre estat (Estats Units, Portugal, França, Italia…) en lloc de vindre aci.

Aço és un colador, entra tot lo món i no expulsen a ningu, encara que no tingues papers et pots quedar a viure tranquilament, tens dret a una sanitat i educacio debades encara que sigues illegal i no cotises, si t’empadrones en l’Ajuntament i no tens els papers este en lloc de denunciar-ho a la policia, t’encobrix front a ella, de tant en tant es fan regularisacions massives, ara parlen de donar-li dret a vot a tots els estrangers llegals, i per si fora poc la justicia és una broma; si furtes un coche i et captura la policia estaras en el carrer en tan sols 24 hores. ¡Prou!

Sense caure en postures racistes o xenofobes –que són incompatibles en l’humanisme cristia en el qual crec- no dixa de ser una obvietat que no poden vindre a viure 600 millons d’africans a Valencia; no en tenim treball per a tots ni tan sols espai fisic. És palés que l’immigracio és un fet que serà constant en les proximes decades pero deuria fer-se politica de mà dura si volem impedir que vinguen molts. Es tracta de crear mijant la politica un efecte muralla en lloc d’un efecte crida que és lo que han fomentat els irresponsables governs de PSOE i PP.

Els immigrants indocumentats deuen ser repatriats, la sanitat deu ser accesible per als illegals pero pagant per ella, el dret de vot deu estar a l’abast sols dels nacionals i front a la multiculturalitat lo que cal és l’integracio dels immigrants en les llengües, cultura i costums de la terra d’acollida. Ademes, per a adquirir els papers de residencia els nouvinguts deurien aprovar un examen de llengua (espanyola i Valenciana) i cultura autoctona, i un examen d’integracio civica a on els quede palés quines són les lleis i principis basics acceptats en el nostre païs.

 

FONT: Llengua Valenciana Blogspot. 8-10-2006.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

A %d blogueros les gusta esto: