¿Per a quan l’Estat Lliure Associat de Valencia?

MF3-A006

La supervivencia de la nostra llengua, de la nostra etnia i el nostre poble depen de tindre o no un estat. Un estat lliure associat és la millor de les opcions per a Valencia. Seriem oficialment un estat, en veu i vot en Europa i en el món i podriem fer lo que creguerem convenient, sense sumissions a Madrit i Barcelona, com ara. Ademes, mos beneficiariem de compartir la defensa en Espanya i el mercat en l’Unio Europea (UE), per lo que Valencia no es resentiria gens ni economica ni militarment. Valencia es relacionaria aixina en Espanya de tu a tu.

En la meua opinio, fer de Valencia un estat lliure associat a Espanya i Europa té plena cabuda constitucional puix tal proyecte no planteja l’independencia sino una semi-independencia, ni la sobirania sino la cosobirania. No és la balcanisacio d’Espanya sino el canvi d’un model d’estat centralista i uniformisador per un atre model d’estat plurinacional. Com tambe té cabuda en la UE, que de fet accepta l’estatus de colonia de l’Ulster i tampoc fica cap inconvenient a un proyecte de cosobirania per a Gibraltar. Llavors… un estat lliure associat ¿per qué no?

El païs deu recuperar els Furs. Ademes, la sobirania deu recaure en el poble valencià –i no en el poble espanyol- tal i com passa en Gran Bretanya, a on és el poble escoces –no el britanic- qui detenta la sobirania d’Escocia. L’Estat Lliure Associat de Valencia s’investirà de plens poders llegislatius, eixecutius i judicials. El president de la Generalitat –i demes politics- deu ser obligatoriament naixcut en territori valencià i el Rei d’Espanya sería el cap d’Estat de Valencia, a l’igual que la Regina d’Anglaterra és la regina tambe d’Australia, Canada, etc.

No cal ficar el crit en el cel davant d’esta proposta. Puerto Rico és un estat lliure associat a Estats Units, les Illes Cook a Nova Zelanda, el Quebec ho sera en respecte al Canada i fins i tot l’Unio Europea (UE) es podria interpretar com una unio d’estats lliures associats. Este model s’entronca en la tradicio foral d’Espanya, la qual fon en el passat una suma d’estats associats: Castella, Arago, Navarra, Valencia, Mallorca, Lleo, etc. Si els valencians disponguerem d’un estat propi els catalans ya no podrien fer-nos mal. Al fi mos dixarien en pau.

 

FONT: Llengua Valenciana Sí. 12-9-2005.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

El Pla Ibarretxe i les miseries del periodisme.

090 ibarretxe--200x260

En est articul vaig a referir-me a la manipulacio mediatica que els periodistes fan quan parlen de la proposta d’estat lliure associat de Juan José Ibarretxe, president d’Euskadi. No vaig a detindre’m per tant en valorar si tal proposta és convenient o no. En aixo ya caldria analisar si és una prioritat de la societat vasca o no, si acabarà en ETA o no, si es pot produir un efecte contagi en unes atres autonomies o no… En tot cas, soc dels qui pensa que qualsevol idea pot defendre’s en democracia sempre, aixo sí, seguint les corresponents regles del joc.

1) Del pla es diu que és secessioniste, que vol balcanisar Espanya i atomisar-la en un grapat d’estats menuts com de fet ya ocorregue en Yugoslavia. Pero els periodistes mentixen al dir aço. Perque un estat lliure associat no és un estat independent. Si Euskadi se constituira com estat lliure associat continuaría sent territori espanyol, i el cap d’estat sería el Rei d’Espanya, igual que l’Estat Lliure Associat de Puerto Rico és territori estadounidenc. Els de Puerto Rico són tan estadounidencs com els de Ohio o Nebraska. Exactament igual passaria en el Païs Vasc.

2) Del Pla Ibarretxe es diu que és sobiraniste, independentiste pero és cosobiraniste i semiindependentiste. El pla lo que reclama és una cosobirania vasca i espanyola. I encara que reclamara nomes la sobirania vasca aixo no vol dir necessariament que estiga reivindicant l’independencia politica d’Euskadi. De fet, la sobirania d’Escocia recau en el poble escoces (no en el poble britanic) i no per aixo el Regne Unit dixa d’estar-ho. En este tipo de qüestions moltes voltes parlem més de matisos i de les formes que d’alterar la propia essencia en sí.

3) Diuen del Pla Ibarretxe que és inconstitucional i efectivament ho és. Pero no per atentar contra l’articul 2 de la Constitucio (en tant que un estat lliure associat no trenca l’indisoluble unitat de la Nacio Espanyola) sino per reclamar l’adhesio de Navarra (lo qual està prohibit per l’articul 145.1 que en cap cas permet que dos autonomies es federen). 4) Diuen del Pla Ibarretxe que no és democratic pero la realitat és que este ha segut aprovat per majoria absoluta del parlament vasc i que es preten sometre dit pla a referendum a la societat vasca.

En resum, no cal pensar en el Pla Ibarretxe com en l’independencia sino com un autogovern més apli, més be. De fet, en el Quebec s’ha somes a referendum dos voltes exactament lo mateix que vol Ibarretxe: en este cas concret la possibilitat de que Quebec es constituixca com un estat lliure associat a Canada. I el govern de Canada li ho permet perque sap que en cas de que guanye el sí, Quebec continuaria formant part integral de Canada. Per cert, en els dos referendums que es feren en Quebec (1980 i 1995), en les dos ocasions guanyà el no.

 

FONT: Critica Social. 2-3-2005.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

A %d blogueros les gusta esto: