¿Per a quan la revitalisacio del ferrocarril valencià?

Aznar_y_Hitler

Un dels problemes més dramatics que te la nostra nacio és l’abandonament progressiu del ferrocarril. En una era d’embotellaments, accidents de transit i preus dels carburants pels nuvols, els distints governs han optat per abandonar a la seua sort al tren, en el que ya apenes s’efectuen inversions, i centrar-se en el transport privat. El tren és rapit, comodo i net perque no poluciona. Lo ideal és que siga public i de calitat pero tenint en conte que l’Estat no té diners per a invertir potser ha arribat l’hora de la privatisacio per a infundir-li vida de nou.

En els Estats Units s’està duent a terme una curiosa iniciativa. Hi ha una serie d’empreses que estan comprant el ferrocarril a l’Estat. Es tracta de poderoses factories que estan interessades en millorar el transport de les seues manufactures (automovils, maquinaria…) i que actualment depenen excessivament de trailers i carretera. Les empreses es comprometen a tres coses. 1) Garantisar el transport de passagers. 2) Fer les inversions que calguen en este sentit. 3) Obrir uns nous corredors exclusivament per a mercaderies. Aço ultim és lo realment bo.

Les ventages són clares: 1) S’aporten les inversions que un Estat superendeutat no pot realisar. 2) El transport de mercaderies dixa d’estar supeditat al de passagers. 3) Front a l’unica eixida de trailers i carretera estaria el tren. 4) L’Estat ingressa diners per la privatisacio. 5) Els imposts dels ciutadans que es dediquen a mantindre el tren, es poden dedicar a la Sanitat o l’Educacio. 6) En ser un servici privat, el numero de folgues disminuix i el servici al client millora. Estes mides milloren la competitivitat i faciliten l’exportacio de molts productes fòra.

No estaria gens malament una solucio aixina per a Valencia. Es podria crear un conglomerat d’empreses fortes al que li interessara directament obrir corredors de mercaderies. Ademes, aixina podriem tindre inversions com el Parc Central, més trens de rodalies, millorar els controls de seguritat i acabar en els trams de via unica o vertebrar la nostra nacio en una via per a mercaderies i una atra per a passagers que la travessara de Nort a Sur. Esta opcio és l’unica alternativa valida a un ferrocarril public carent d’inversions que cada dia mes es mor d’oix.

 

FONT: Llengua Valenciana Blogspot. 1-9-2006.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

¿Per a quan l’Aeroport de Castello?

villarreal

Les comarques del Nort són l’unic territori del païs que no conta en un aeroport propi. I aixo menyscaba la seua competitivitat front a països veïns, llimita el desenrroll turistic i l’economia nortenya. Es preveu que l’Aeroport de Castello -que mai aplega- en el seu primer any d’activitat rebra més de 600.000 passagers i contarà en un moviment de més de 5.500 avions, sifres que s’incrementaran en anys successius… Hi ha qui qüestiona l’idoneïtat de fer una inversio d’esta talla. Pero la veritat és que un aeroport tindria ventages notables per al païs.

La primera és que esta infraestructura ajudaria a vertebrar prou més la nostra nacio ya que per fi dispondriem d’un aerodrom per cada territori, junt a L’Altet en el Sur i Manises en el Centro. La segona és que oferiria un bon servici als valencians de les comarques del Nort, que ara s’han de desplaçar fins a Manises. La tercera és que constribuiria a evitar l’agravi comparatiu que supon que les Comarques del Nort carixquen d’aeroport propi quan Navarra sí té (en la mateixa poblacio) o que Euskadi, en la mitat d’habitants que Valencia, tinga tres.

Pero la més important de totes és que podria ajudar al desenrroll turistic i al dinamisme economic del Nort. I fique un eixemple: Murcia es troba subdesenrrollada a nivell economic, urbanistic i turistic en comparacio en les Comarques del Sur, a pesar de que esta una al costat de l’atra i de que el clima mediterraneu és el mateix. ¿Per qué el turisme de sol i plaja ha triumfat espectacularment en un lloc i en l’atre no? Durant molts anys Murcia no tingue aeroport i els turistes estrangers sempre estiuegen abans en un puesto al que pots accedir per avio.

No obstant, aço presenta dos inconvenients. El primer, que vivim en un estat centralisat i radial a on tot orbita en torn a la Meseta i clar, els valencians són aeroports de joguet que sols aprofiten per a fer escala en Barajas. I el segon, una infraestructura d’este tipo costa molts millons i cal vore si l’inversio realment és necessaria. Pero si sopesem els pros i els contres, mos trobem en una sucosa oportunitat de desenrroll per al Nort que aixo sí, s’hauria de complementar en una oferta més rica d’aerodroms i d’heliports en distints punts del nostre païs.

 

FONT: Llengua Valenciana Blogspot. 24-3-2006.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

¿Per a quan l’AVE?

ave

No entenc a alguns sectors de l’esquerra i de l’ecologisme. Batallen incessantment en contra de qualsevol cosa que aporte progrés. S’oponen no ya a un traçat concret de l’AVE (que es pot discutir, estudiar i canviar) sino a l’existencia del propi AVE. El tilden d’elitiste pero els països més desenrrollats tenen tots transports d’alta velocitat ¿Són tots elitistes? No, en realitat es tracta de grups catalanufos que consideren “progressista” una infraestuctura en Catalunya pero “fascista” en Valencia. Tan sols volen boicotejar el progrés del nostre païs.

Des d’esta esquerra patetica i acomplexada que mos ha tocat patir als valencians es perseguix que Valencia siga un païs servil a Catalunya, que no progresse mai. Per aixo mos neguen coses de justicia com el PHN o l’AVE. Cal que, en caracter d’urgencia, es construixca un AVE que conecte a Madrit en les quatre grans ciutats del païs (Castello de la Plana, Valencia capital, Alacant i Elig), pero que tambe conectara en Benidorm, que és la gran capital mundial del turisme i que, a banda d’incrementar el numero de turistes, podria reactivar Terra Mitica.

Eixe sería un bon traçat, encara que el prioritari deuria ser el de l’Arc Mediterraneu. Cal un AVE que enllace a Almeria, Murcia, Valencia, Catalunya, França i Italia. Molta gent creu erroneament –per influencia de la tradicio manipuladora catalanufa- que l’Arc Mediterraneu es correspon en els territoris de l’antiga Corona d’Arago. I aixo no és cert, ya que l’Arc Mediterraneu està conformat per la costa mediterranea d’Espanya, França i Italia (que té forma d’arc). Un AVE que mos conecte en Europa deuria ser el nostre objectiu numero u.

Tambe convindria un AVE que conectara el nostre païs en la cordillera cantabrica i en Bordeus, a través d’Arago. Sería una infraestructura que comunicaria Valencia en ciutats tan importants com Saragossa, Bilbao o Bordeus. Si estes ciutats estigueren conectades a través d’AVE o d’una bona xarcia d’autopistes o autovies, es podria obrir noves oportunitats de negoci, reforçar els vinculs entre pobles i crear una alternativa a la xarcia radial de comunicacions que hi ha en la Peninsula Iberica a on tot orbita en torn a Madrit. Tot, absolutament tot.

 

FONT: Critica Social. 17-2-2005.

—————————————————————————–

¿T’agrada l’articul? Pots llegir molts més com este en el meu llibre PER A OFRENAR NOVES GLORIES A VALENCIA. ¡Fes clic en la portada!

portada-sa-lluna-3a

A %d blogueros les gusta esto: